מדיניות פרטיות

כללי

בעת שימוש באתר נאסף מידע כללי עליך. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה העמודים שבהם צפית, מהיכן הגעת לעמוד, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, זהו המידע שאתה מוסר ביודעין בעת מילוי רכישה באתר או הרשמה לניוזלטר.

מאגר המידע

חלק מהנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של קיימא בארותיים ובאחריותם.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:

  • ליצור עמך קשר למטרת עדכונים על החווה והמוצרים
  • לעדכן אותך בפעילויות ואירועים מיוחדים
  • לעדכן אותך בחדשות החווה

דיוור ישיר אלקטרוני

קיימא בארותיים מעוניינים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע פעילות בחווה. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.

מסירת מידע לצד שלישי

קיימא בארותיים לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך .